Kompenteceløft

Der er afsat ca. 165 mio. kr. til kommunale kompetenceløft på dagtilbudsområdet.

Med dagtilbudsaftalen ‘Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra juni 2017 blev der afsat cirka 165 mio. kr. til en kommunal pulje for kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan tilbyder vi følgende læringsforløb:

Læringsforløb for faglige ledere

 
Tilrettelæggelse af læringsmiljøer. Systematisk faglig dialog i hverdagen om skabelse af læringsmuligheder hvor alle læreplanstemaer kommer i spil.
Udvikling af en evalueringskultur og inddrages af bestyrelsen og samarbejde mede forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 
Se kursusbeskrivelsen her.

Læringsforløb for faglige fyrtårne

 
Tilrettelæggelse af læringsmiljøer. Systematisk faglig
dialog i hverdagen om skabelse af læringsmuligheder hvor alle læreplanstemaer kommer i spil.
Samt mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation.
 
 
Se kursusbeskrivelsen her.

Forvaltningsmæssig ledelse af den styrkede pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan betragtes som rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Samt mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation.
 
 
Se kursusbeskrivelsen her.

 
Målgruppen for de kommunale kompetenceløftforløb er pædagoger der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling i dagtilbud som fx dagplejepædagoger.