Bogen

Denne bog præsenterer tre visuelle værktøjer, der kan styrke arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i juli 2018. Gennem de visuelle modeller understøttes det pædagogiske personale i at udvikle gode læringsmiljøer, der har fokus på sammenhængen i de seks læreplanstemaer, og på at opbygge en systematisk refleksions- og evalueringskultur.

Bogens centrale værktøjer er:
– Læreplanstræet – rammen om tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter
– Refleksionsbladet – dialogprocessen til faglig refleksion
– Pædagogisk Portfolio – fundamentet for udviklingen af en systematisk evalueringskultur

Bogen indeholder desuden et appendiks med læreplanstemaernes mål og indhold med inspirationsfortællinger fra pædagogisk praksis.
Den røde tråd i arbejdet med bogens metoder og værktøjer er strukturerede faglige dialoger, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft i praksis. Derved sættes der fælles retning for det pædagogiske arbejde med legen, hverdagens rutiner og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Bogen er skrevet til de mange pædagoger og ledere, der i hverdagens mange timer gør en forskel for børnene i alderen 0-5 år.

”Refleksionsbladet giver mulighed for at være nysgerrig på hinandens praksis og
sammen udvikle praksis på en god måde fra uge til uge.”
  – Linda Frandsen, pædagog, Valdes Børnehus

”Med Læreplanstræet kommer vi rundt om alle læreplanstemaerne i hverdagens
timer, og vi får faglige dialoger, der sætter fælles retning.”

– Ulla Nielsen, leder, Skovbrynets Børnehus

”Ved at invitere det enkelte barns forældre med ind i Refleksionsbladet får vi et
bredere perspektiv at reflektere ud fra og vi får skabt mening sammen og får et link
direkte til hjemmelæringsmiljøet.”

– Vivi Fischer, leder, Børn og Miljø Skovvej

”Med børnene ”klatrer” vi i læreplanstræets grene og spørger, hvilke aktiviteter fx
efteråret giver idéer til. Læreplanstræet er et berigende værktøj, der hjælper os til at
følge børnenes spor.”

– Ulla Jørgensen, pædagog, Ribisgården

Bestil bogen hos Dafolo.