"Visuelle værktøjer til den styrkede læreplan, der skaber mere tid til nærvær gennem meningsfuld dokumentation"

Læreplanstræet et et visuelt værktøj til tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer, refleksion & dokumentation med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag for den styrkede læreplan.

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Det visuelle værktøj, som vi kalder læreplanstræet, er et træ med grene for de enkelte læreplanstemaer. På hver af læreplanstemaernes grenene er der et antal kviste, der svarer til den styrkede læreplans underpunkter, og på kvistene er der blade, som symbolisere de pædagogiske aktiviteter, som det pædagogiske personale tilrettelægger, således at børnenes læring, trivsel og udvikling kommer rundt i alle læreplanstemaer. Hent folder her.

Visuel Pædagogisk Refleksion

Visuel Pædagogisk Refleksion

Det andet værktøj i processen med udvikling af den faglige kvalitet i læringsmiljøer er pædagogisk refleksion. Når en tilrettelagt aktivitet er gennemført, skrives en kort praksisfortælling, der bruges som baggrund for den pædagogiske refleksion over aktiviteten. Hvad er børnenes læringsudbytte af aktiviteten, hvad har vi selv lært, og hvordan tager vi læringen med til de næste aktiviteter, således at vi løbende udvikler læringsmiljøer gennem praksis. Se folderen her.

Visuel Pædagogisk Dokumentation

Visuel Pædagogisk Dokumentation

Det visuelle materiale fra tilrettelæggelse og refleksion benyttes som pædagogisk dokumentation. Det tredje værktøj i serien er Pædagogisk Portfolio, hvor ledelse og det pædagogiske personale samler deres praksisfortællinger, refleksioner og evalueringer i en portfolio, der dokumenterer indad, på tværs og udad organisationens faglige kvalitetsudvikling.

Aftaletekst

Aftale om “Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”

Pr. 9. Juni 2017 har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre lavet en aftale om “Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Læs aftaleteksten her.

 

Stærke dagtilbud

Stærke dagtilbud

Regeringen er kommet med udspillet ‘Stærke dagtilbud’, læs mere her.

Styrket pædagogisk læreplan

“Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn”

Ministeriets nye pædagogiske grundlag og ramme for at arbejde med brede pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan her.

Arbejdsgruppernes udkast

Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser

Arbejdsgruppernes leverance skal ses som deres indspark til den politiske proces. Udkastet er således hverken endeligt eller retsligt bindende. Læs udkastet fra december 2016 her.

Bakspejlet ’16

Bakspejlet ’16

I magasinet Bakspejlet har EVA skrevet om børn udvikling og læring. Læs blandt andet om improvisation, dokumentation, afbrydelse af børns leg, samarbejde om overgang fra dagtilbud til skole. Læs Bakspejlet 2016 her.

Vil du vide mere om Læreplanstræet og de andre visuelle pædagogiske værktøjet - kontakt: kontakt@blichfeldtrod.dk