"Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn"

Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan her.

Ministeriets nye pædagogiske grundlag og ramme for at arbejde med brede pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer.

06_laboratorier

Læringsledelse

Læringsledelse

Læringsledelse handler om ’at lære at lære’ ved at tage udgangspunkt i den aktuelle praksis. Det betyder at ledere og medarbejdere er optaget af at undersøge deres praksis for at forandre eller skabe bevægelse og udvikling i den i forhold til børnenes perspektiv. Med andre ord, at arbejde eksperimenterende, undersøgende og nysgerrigt med fokus på at understøtte børnene i deres trivsel, læring og udvikling. Læs mere her.

01_faellesskaber

Kerneopgaven

Institutionsfællesskaber

Institutionsfællesskaber er praksisfælleskaber, hvor ledere og medarbejdere løbende lærer af deres udvikling af kerneopgaven. Formålet med at tale om paradokser og Staceys organisationsopfattelse er at tale om at skabelsen af et institutionsfællesskab er en fortløbende proces. En kreativ proces. Deltagerner tilskriver fra uge til uge fælles-skabet ny mening. Vi tilbyder rådgivning med ledelsesmæssig, organisatorisk, juridisk og pædagogisk baggrund.

02_innovation

Innovation

Innovation og forvandling

Forandring og innovation fordrer et organisationsdesign, der faciliterer at løse kerneopgaven og lære af processen. Deltagerne skal have relationskompetence og i institutionsfællesskabet må de initiere processen ved at byde ind på en videndeling med deltagerne i fællesskabet.

03_ledelse

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse af kerneopgaven

Fremtidens kerneopgave skabes af bestyrelser, ledere, medarbejdere og forældre, som er i stand til at se muligheden for børnenes udvikling, læring og trivsel. Hvad skal til for at muliggøre kerneopgaven? Hvilke strategier skal der til for sætte sig i spidsen for virkeliggørelsen? Bliv faciliteret på handlinger, der gennem strategisk ledelse her og nu organiserer og udvikler kerneopgaven.
Læs mere om Ledelsesfællesskaber med fælles værdier og indhold her.

04_faellesskaber

Ledelse og organisering

Organisering af fællesskaber

Ved at organisere mulighed for samtidighed i ledelsesmøder, bestyrelselsesmøder og personalets kompetenceudvikling skabes fælles fokus på kerneopgaven. Få idéer til at organisere jeres institutionsfællesskab.

05_samarbejde

Den attraktive arbejdsplads

Samarbejde, tillid og retfærdighed

Ledelse, medarbejdere og bestyrelser samskaber i fællesskab det gode psykiske arbejdsmiljø. Det handler om social tillid og samarbejde om kerneopgaven, både imellem personer i relation til konkrete arbejdsopgaver og om social tillid i en institution eller i et institutionsfællesskab. Altså om at have tillid til de fleste, uden at kende dem nøje.

Arbejdsgruppernes udkast

Arbejdsgruppernes udkast

Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser

Arbejdsgruppernes leverance skal ses som deres indspark til den politiske proces. Udkastet er således hverken endeligt eller retsligt bindende. Læs udkastet fra december 2016 her.

Laereplaner2016

Styrket pædagogisk læreplan

“Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn”

Ministeriets nye pædagogiske grundlag og ramme for at arbejde med brede pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan her.

Bakspejlet2016

Bakspejlet ’16

Bakspejlet ’16

I magasinet Bakspejlet har EVA skrevet om børn udvikling og læring. Læs blandt andet om improvisation, dokumentation, afbrydelse af børns leg, samarbejde om overgang fra dagtilbud til skole. Læs Bakspejlet 2016 her.

Vil du vide mere om "48 timer der forvandler ledelse", og om udvikling af Institutionsfællesskaber og Netværk,- Klynge- og Områdeledelse, hvor samarbejdet om kerneopgaven er omdrejningspunktet, kontakt: kontakt@blichfeldtrod.dk