"Visuelle værktøjer til faglig pædagogisk ledelse & dokumentation"

Faglig ledelse på børneområdet har fokus på tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer, refleksion og dokumentation. Her er tre visuelle værktøjer, der inspirerer faglige ledere til den løbende udvikling af organisationens kerneopgave med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag for den styrkede læreplan. Hent folderen om Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse her.

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Det visuelle værktøj, som vi kalder læreplanstræet, er et træ med grene for de enkelte læreplanstemaer. På hver af læreplanstemaernes grenene er der et antal kviste, der svarer til den styrkede læreplans underpunkter, og på kvistene er der blade, som symbolisere de pædagogiske aktiviteter, som det pædagogiske personale tilrettelægger, således at børnenes læring, trivsel og udvikling kommer rundt i alle læreplanstemaer. Hent folder her.

Visuel Pædagogisk Refleksion

Visuel Pædagogisk Refleksion

Det andet værktøj i processen med udvikling af den faglige kvalitet i læringsmiljøer er pædagogisk refleksion. Når en tilrettelagt aktivitet er gennemført, skrives en kort praksisfortælling, der bruges som baggrund for den pædagogiske refleksion over aktiviteten. Hvad er børnenes læringsudbytte af aktiviteten, hvad har vi selv lært, og hvordan tager vi læringen med til de næste aktiviteter, således at vi løbende udvikler læringsmiljøer gennem praksis. Se folderen her.

Visuel Pædagogisk Dokumentation

Visuel Pædagogisk Dokumentation

Det visuelle materiale fra tilrettelæggelse og refleksion benyttes som pædagogisk dokumentation. Det tredje værktøj i serien er Pædagogisk Portfolio, hvor ledelse og det pædagogiske personale samler deres praksisfortællinger, refleksioner og evalueringer i en portfolio, der dokumenterer indad, på tværs og udad organisationens faglige kvalitetsudvikling.

Læringsledelse

Læringsledelse

Læringsledelse handler om ’at lære at lære’ ved at tage udgangspunkt i den aktuelle praksis. Det betyder at ledere og medarbejdere er optaget af at undersøge deres praksis for at forandre eller skabe bevægelse og udvikling i den i forhold til børnenes perspektiv. Med andre ord, at arbejde eksperimenterende, undersøgende og nysgerrigt med fokus på at understøtte børnene i deres trivsel, læring og udvikling. Læs mere her.

Innovation

Innovation og forvandling

Forandring og innovation fordrer et organisationsdesign, der faciliterer at løse kerneopgaven og lære af processen. Deltagerne skal have relationskompetence og i institutionsfællesskabet må de initiere processen ved at byde ind på en videndeling med deltagerne i fællesskabet.

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse af kerneopgaven

Fremtidens kerneopgave skabes af bestyrelser, ledere, medarbejdere og forældre, som er i stand til at se muligheden for børnenes udvikling, læring og trivsel. Hvad skal til for at muliggøre kerneopgaven? Hvilke strategier skal der til for sætte sig i spidsen for virkeliggørelsen? Bliv faciliteret på handlinger, der gennem strategisk ledelse her og nu organiserer og udvikler kerneopgaven.

Den attraktive arbejdsplads

Samarbejde, tillid og retfærdighed

Ledelse, medarbejdere og bestyrelser samskaber i fællesskab det gode psykiske arbejdsmiljø. Det handler om social tillid og samarbejde om kerneopgaven, både imellem personer i relation til konkrete arbejdsopgaver og om social tillid i en institution eller i et institutionsfællesskab. Altså om at have tillid til de fleste, uden at kende dem nøje.

Stærke dagtilbud

Stærke dagtilbud

Regeringen er kommet med udspillet ‘Stærke dagtilbud’, læs mere her.

Arbejdsgruppernes udkast

Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser

Arbejdsgruppernes leverance skal ses som deres indspark til den politiske proces. Udkastet er således hverken endeligt eller retsligt bindende. Læs udkastet fra december 2016 her.

Styrket pædagogisk læreplan

“Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn”

Ministeriets nye pædagogiske grundlag og ramme for at arbejde med brede pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan her.

Bakspejlet ’16

Bakspejlet ’16

I magasinet Bakspejlet har EVA skrevet om børn udvikling og læring. Læs blandt andet om improvisation, dokumentation, afbrydelse af børns leg, samarbejde om overgang fra dagtilbud til skole. Læs Bakspejlet 2016 her.

Vil du vide mere om '48 timer der forvandler ledelse' eller 'Visuelle værktøjer til faglig pædagogisk ledelse & dokumentation', kontakt: kontakt@blichfeldtrod.dk